Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /DISK3/www/3876/vlakemjednoduse.cz/dev/wp-content/plugins/wordpress-seo/src/helpers/robots-helper.php on line 27

Ústí nad Labem hl.n.

je velkým dopravním uzlem na hlavní trati z Drážďan do Prahy. Staví zde snad všechny rychlíky, včetně těch mezinárodních. V Ústí rovněž začíná trať směrem Teplice, Most, Karlovy Vary a Cheb. Ale protože je tato trať zaústěna do hlavního ústeckého nádraží rovněž z jihu, rychlíky z Prahy do Karlových Varů mění v Ústí směr jízdy a vy pokračujete „pozpátku.“

Ústí nad Labem hl. nádraží

Hodnocení

Hodnocení nádraží na 90 %

Pro pohodlné a bezpečné cestování vlakem,  s dětmi, s kočárkem, u starších lidi či na vozíku jsou důležité jak osobní vozy, tak i stav a vybavení nádraží.
Má nádraží pohodlné a bezpečné nástupiště a jak se na nástupiště vůbec dostanu? Jak se vyznám na nádraží?
Tady je popis a hodnocení hlavního nádraží v Ústí nad Labem, které jsme navštívili v září 2019.

Na hlavním ústeckém nádraží jsou dvě dlouhá oboustranná nástupiště a jedno dlouhé jednostranné nástupiště hned u nádražní budovy. Pokud popojdete po prvním nástupišti vpravo, dostanete se na nástupiště 1a u kterého může zastavovat na kusé (slepé) další vlak. Ale zdá se, že toto krátkého 1A nástupiště není moc používané.

Většina délky nástupišť je krytá s vyjimkou nástupiště 1A, kde je jen přístřešek.Nástupiště jsou široká, řádně značená a bezpečná.

Přístup na všechna nástupiště je kompletně bezbariérový. Z podchodu můžete vyjít nahoru na nástupiště po schodech, pojízdnými schody nebo výtahem.

Široký a světlý podchod vede pod celým nádražím od strany města až k lávce přes řeku Labe. Z podchodu se dostanete nejen nahoru na nástupiště, ale i k pokladnám, do ČD centra či k úschovně kufrů.

Nejen v čekárně, ale i v podchodu a na nástupiští, na celém nádraží v Ústí, je čisto.

V podchodu je WC, samozřejmě i to pro vozičkáře.

Podrobně
 • Bezbariérovost čekárny na nádraží – ANO
 • Bezbariérovost 1.nástupiště – ANO
 • Bezbariérovost 1A.nástupiště – ANO
 • Bezbariérovost 2.nástupiště – ANO
 • Bezbariérovost 3.nástupiště – ANO
 • Nástupiště jsou přímá, široká a po většinu dlky zastřešená
 • Orientace na nádraží – v pohodě
 • Hlášení, odjezdová tabule – ANO
 • Pokladna – ANO
 • Záchod – ANO
 • Bezbariérové WC – ANO
 • Čistota – ANO
 • Občerstvenní – ANO, obchody a utomaty na drobné pochutiny a nápoje
 • Restaurace / Kavárna – ANO
 • Úschovna zavazadel – ANO
 • Půjčovna kol – ANO
 • Úschovna kol – ANO
 • Stanoviště MHD – ANO
 • Parkování kol – 
 • Stanoviště taxi – 
 • Parkování aut – ANO

Hlavní nádraží Ústí nad Labem

Hlavní nádraží v Ústí nad Labem

Vstup na hlavní Ústecké nádraží ze strany města.V úrovni ulice, rovný podchod přes tři nástupiště až na druhou stranu nádraží, k řece.

Před hlavním nádraží v Ústí nad Labem

Před hlavním nádraží v Ústí nad Labem

Pokladna a čekárna na hl.nádraží v Ústí nad Labem

Doprava doÚstí nad Labem

Pokladny a čekárny na hlavním nádraží v Ústí nad Labem jsou dostupné z podchodu. Vše nové, moderní a čisté. 

Stanice ústí nad Labem

Úschovna a obchody na hlavním nádraží v Ústí nad Labem. Skříňky byly v době naši nástěvy mimo provoz. Zřejmě byly teprve nově instalovány.
Jak pokladna, čekárny, obchody i úschovna jsou v podchodu na straně k městu

Pokladny v Ústí nad Labem

Od podchodu dveřmi oddělenými jsou i prodejní automaty na jízdenky.

Jak vypadá ČD Centrum v Ústí nad Labem

Ve stejné části, za dalšími dveřmi, je ČD centrum pro zákazníky Českých dráh. Otevřeno od půl sedmé do šesti.

Podchod v Ústí nad Labem hl. nádraží

Ústí nad Labem station

Vstup do podchodu pod Ústeckým hlavním nádražím ze strany města. Informační tabule, vše přehledně označeno.

Train station Ústí nad Labem

Podchod pod hlavním nádražím v Ústí nad Labem je modernizovaný, zcela bezbariérový, pořádně osvětlen a je průchozí od města až k řece. Čistý.

Ústí nad Labem doprava

Díky tomu, že podchod pod nádražím je prostorný, v pohodě se vytočíte s kočárkem nebo s vozíkem do výtahu. 
Vše je řádně označeno, u výstupu na nástupiště jsou informační tabule s odjezdy vlaků.

Ústí nad Labem, podchod pod nádražím

Výstup z podchodu pod nádražím směrem k řece, resp. k lávce přes řeku.

Ústí nad Labem, podchod

V podchodu jsou i záchody, čisté

1.nástupiště na hlavním nádraží v Ústí nad Labem, 7.kolej

Jak vlakem do Ústí nad Labem hlavní nádraží

1.nástupiště (kolej 7) je u nádražní budovy. Nástupiště je široké, zastřešené a bezpečné. Nástup do nízkopodlažních vlaků je skutečně bezbariérový. 

Train station Ústí nad Labem hlavní nádraží

První nástupiště je krásně rovné a přehledné

1a.nástupiště na hlavním nádraží v Ústí nad Labem, 9.kolej

Train station Ústí nad Labem hlavní nádraží

Pokud budete pokračovat po prvním nástupišti kolem modré proti-hlukové stěny dojdete na krátké nátupiště 1A. 

Ústí nad Labem hlavní nádraží

Krátké nástupiště 1A je to na snímku vpravo. Na tzv. kusé (neprůjezdné) koleji. 

2.nástupiště na hlavním nádraží v Ústí nad Labem, kolej 3. a 5.

Train station Ústí nad Labem hlavní nádraží

2.nástupiště v Ústí nad Labem, na hlavním nádraží. U druhého nástupiště, u kolejí 3 a 5, zastavují vlaky od Prahy a od Mostu.
Rychlíky z Prahy do Karlových Varů zde mění směr jízdy.

Vlakem do Ústí nad labem

Severní konec (směr Děčín) druhého nástupiště na hlavním nádraží v Ústí nad Labem. Nástupiště je vysoké, bezpečné. Jen v mírném oblouku. Po většinu délky kryté.

Ústí nad Labem, platform 2nd

Na druhé nástupiště, hlavního nádraží v ůstí nad Labem, vedou z podchodu schody, výtah a jezdící schody.

Ústí nad Labem, 2.nástupiště

Schody do podchodu na nádraží Ústí nad Labem, 2.nástupiště. Po obou stranách madlo, schody čisté a nové. Řádně osvětlené.

Train station Ústí nad Labem, 2nd platform

Pojízdné schody do podchodu. Zde na druhém nástupišti na hlavním nádraží v Ústí nad Labem

3.nástupiště na hlavním nádraží v Ústí nad Labem, kolej 1. a 2.

Station Ústí nad Labem, 3rd platform

3.nástupiště na hlavním nádraží v Ústí nad Labem. I toto nástupiště je dlouhé, vysoké a bezpečné. Po většinu délky zastřešené. Na konci v mírném oblouku, který ale nesnižuje bezpečnost cestujících (mind the gap)

Train station Ústí nad Labem, 3rd plaform

Třetí nástupiště na hlavním nádraží v Ústí nad Labem je to nejvzdálenejší od staniční budovy. I zde jsou lavičky na sednutí.

Cesta do Ústí nad Labem

Pohled na 3.nástupiště v Ústí nad Labem

Cestujeme do Ústí nad Labem

I ze 3.nástupiště na nádraží v Ústí vede do podchodu výtah, pojízdné schody a obyčejné schody.

Jak se vyznat na nádraží v Ústí nad Labem

na první, druhé i třetí nástupiště vedou takové schody.

Hlavní nádraží v Ústí nad Labem

Pojízdné schody na třetí nástupiště na hlavním nádraží v Ústí nad Labem

Občerstvení na nádraží v Ústí nad Labem

Občerstvení na nádraží v Ústí nad Labem

Při výstupu z podchodu, na stranu k řece, je tato kavárna s krásným výhledem na Labe.

Klady a Zápory hl.nádraží v Ústí n.Labem

„Skvělé nádraží po kompletní modernizaci. Z pohledu bezpečnosti, uživatelské přívětivosti nemám co dodat. Rovná a široká nástupiště, plně bezbariérový přstup. Všude info tabule.“

„Není co vytknout.“

Další hodnocená nádraží

Vaše email adresa je určena jen a pouze pro případnou odpověd na Vás dotaz / komentář. Vaše email adresa nebude nikde zveřejněna ani poskytnuta třetí straně, nebude na ní zasíláno žádné obchodní sdělení a ni nebude ani jinak zpracovávána. Pokud bude Váš dotaz / komentář zajímavý, budu jej, po úpravě, publikovat, ale bez uvedení Vašeho jména a email adresy.